LAMBESTE TEXTIL

KVALITA ZA ROZUMNOU CENU

Obchodní podmínky

HONG FANG“CZ“GROUP s.r.o. je výrobce a jediný přímý dovozce značky Lambeste

Náš textil je vhodný převážně pro reklamní účely, ale i pro ostatní spotřebitele.
Všechny naše produkty jsou přizpůsobené potisku i výšivce.

Snažíme se o neustálé rozšiřování sortimentu s ohledem na požadavky našich odběratelů, a to při dodržení kvality a příznivé ceny.

 

Registrace nového zákazníka:

Pro registraci do naší databáze odběratelů v našem velkoobchodě je nutné při prvním odběru zboží předložit Vaše živnostenské oprávnění (živnostenský list, koncesní listinu nebo jiné oprávnění) nebo výpis z obchodního rejstříku (u podnikatelů - právnických osob - nesmí být starší 3 měsíců), a také osvědčení o DIČ.

Do velkoobchodu se mohou registrovat pouze odběratelé, kteří dále zpracovávají textil (výšivky, potisk, reklama apod.).

Objednávky soukromých osob bez IČ - v e-shopu www.lambeste.eu

Platby:

1. platba v hotovosti při osobním odběru zboží
2. platba při převzetí zboží – dobírka balík PPL
3. platba předem převodem na účet ještě před odběrem zboží
4. vložení hotovosti na účet prodávajícího před odběrem zboží
5. platební karty nepřijímáme
6. jiné možnosti dle konkrétní domluvy

Přeprava zásilek pro zákazníky z České republiky:
Zasíláme balíky přepravní službou PPL.
U zásilek účtujeme jednotné expediční náklady Kč 100,- + 21% DPH za jeden balík.*)

*) v případě současného objednání textilu i světel prosím počítejte s možnou úpravou ceny expedičních nákladů

Reklamace zboží:

Podmínky jsou uvedeny v našem reklamačním řádu.

Vyhrazujeme si právo změn.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Základem tohoto reklamačního řádu je aktuální Občanský zákoník a Obchodní zákoník ve znění příslušných zákonů.

Firma HONG FANG „CZ“ GROUP s.r.o., Breitcetlova 883, 198 00, Praha 9, stanoví pro případ reklamace vad zboží následující postup:

1. Kupující je povinen zboží prohlédnout s náležitou péčí a bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí i předání zboží dopravcem (např. PPL) zákazníkovi.
2. Kupující je povinen ověřit při převzetí, zda je dodané zboží vybaveno potřebnými doklady.
3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při prohlídce bylo možno zjistit.
4. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře je nutno neprodleně po převzetí podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu.
5. Kupující musí oznámit zjištěné vady bez zbytečného odkladu prodávajícímu osobně nebo písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady.
6. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho použití, opotřebení, či nesprávného používání, popřípadě nesprávného zásahu.
7. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu, doklad o zaplacení a dodání zboží, nebo jiný doklad, ve kterém je uvedeno datum pořízení zboží.
8. Reklamované zboží musí kupující neprodleně doručit na uvedenou adresu skladu prodávajícího k posouzení reklamace. Prodávající nepřebírá reklamované zboží zasílané na dobírku.

9. V případě reklamace vad zboží je prodávající povinen tuto reklamaci převzít, neprodleně posoudit zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou a zda je reklamace oprávněná. Rozhodnutí a vyřešení reklamace je prodávající povinen učinit nejdéle do 14-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě, že vyřízení vyžaduje odborné posouzení nebo provedení rozboru, dohodne se zákazníkem delší lhůtu.
10. O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající. A to buď přiměřenou slevou nebo výměnou za nové. V případě opakované vady má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.
11. Prodávající poskytuje na zboží záruční lhůtu, která je stanovena na 24 měsíců ze zákona. Záruční dobu však nelze zaměňovat s životností zboží tj. dobou, po kterou při svéprávném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Tento reklamační řád platí od 12.11.2010.

 

Fakturační adresa:

HONG FANG „CZ“ GROUP s.r.o.
Breitcetlova 883
198 00 Praha 9
IČ: 250 72 480
DIČ: CZ 250 72 480
Registrace u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 47235.

Veškerou korespondenci i zásilky posílejte, prosím, na adresu: Ve Žlíbku 1800

Bankovní spojení:
ČSOB Praha 1, č. účtu 579 569 713/0300

Adresa skladu a provozovny:
HONG FANG „CZ“ GROUP s.r.o.
skladový areál BIG BOX, budova G
ul. Ve Žlíbku 1800
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

 
Provozní doba skladu:

pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod.

Kontakty:
tel.: 281 923 171
mob: 724 048 799
fax: 281 927 018
e-mail: objednavky@lambeste-textil.cz, info@lambeste.eu

 

Email pro vaše připomínky a názory:
lambeste@lambeste.eu